Copyright – disclaimer – foto bronnen – authenticiteit – fotocredit

 

 

 

AbortusInformatie.nl besteedt de grootst mogelijke aandacht voor en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Hoewel de grootste zorg is besteed, kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van alle informatie. Alleen ter informatie en voor onderwijs doeleinden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.
AbortusInformatie.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan onze websites, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel op risico van de gebruiker.
Informatie op websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons geanalyseerd. Wij geven geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt. Door te linken wil niet zeggen dat wij het eens zijn met die bron.

 

Beelden gebruiken van AbortusInformatie.nl en Center for Bio-Ethical Reform CBR is alleen toegestaan na overleg, en met correcte bronvermelding, inclusief:

CBR in NL:  AbortusInformatie.nl

 

Deze website is niet bedoeld om medisch advies, diagnose of behandeling te verstrekken.

Hoewel de grootste zorg is besteed aan het samenstellen van deze website, kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van alle informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade door eventuele onvolledigheden, onjuistheden of vermeende adviezen op deze site. Alleen ter informatie en voor onderwijs doeleinden.

De inhoud van deze website is niet bedoeld als vervanging van de geïndividualiseerde raad van een arts.

 

This website is not intended to constitute medical advice or replace the individualized counsel of a doctor.

 

 

 

 

Bron levende beelden

 

CBR’s embryo- en foetusbeelden zijn afgeleid van veel smallere afbeeldingen die op vrijwel dezelfde manier aan elkaar zijn “gehecht” als de NASA gebruikt om satellietfoto’s “tegels” te combineren om een groot “mozaïek” te vormen

 

©CBR in NL: AbortusInformatie.nl
©CBR in NL: AbortusInformatie.nl

 

 

Endoscopen

 

De menselijke embryo- en foetusbeelden van het Center for Bio-Ethical Reform (CBR) werden oorspronkelijk verkregen door teams van artsenonderzoekers en clinici die endoscopie (en de subgroepen: embryoscopie en fetoscopie) gebruikten om prenatale aandoeningen in de baarmoeder te diagnosticeren en te behandelen.

Endoscopen zijn medische beeldvormingsapparaten die de minimaal invasieve observatie in het menselijk lichaam met een hoge resolutie mogelijk maakt. Aan het distale uiteinde van deze instrumenten is een objectieve lens die ontworpen is om beelden te maken. Aan het proximale uiteinde bevindt zich een oogstuk/oculair of sensor, die het mogelijk maakt om te aanschouwen.

 

 

Hoe endoscopen werken

 

Deze scopes bestaan over het algemeen uit een buis die een relais lenssysteem (in stijve endoscopen) of een vezelbundel (voor glasvezel of flexibele endoscopen) huist voor verlichting en om een beeld van de objectieve lens in het lichaam naar het proximale uiteinde aan de buitenkant te zenden.

Anders gezegd, endoscopen gebruiken optische elementen om licht te richten op het gebied dat moet worden verlicht en het resulterende beeld naar het oog of de detector te zenden. Starre endoscopen bieden over het algemeen een superieure resolutie of vergroting.  Maar de objectieve lens van een endoscoop heeft slechts een diameter van ongeveer 1/5 inch, en dit relatief kleine formaat verkleint het gezichtsveld van de waarnemer aanzienlijk (zelfs met de toevoeging van aanvullende lenzen zoals “negatief” of “prisma” optica, enz.)

 

 

Beperkingen van endoscopen

 

Deze beperking wordt nog verergerd door de noodzaak om de scope in zeer nauwe ruimtes te gebruiken, waarbij slechts korte afstanden de objectieve lens scheiden van de anatomische structuren die in beeld worden gebracht.

Als gevolg hiervan is slechts een klein segment van het embryo of de foetus op enig moment waarneembaar op de tijdlijn van de scan. De constructie van een endoscoop moet ook rekening houden met vaak tegenstrijdige overwegingen in het ontwerp.  De daaruit voortvloeiende compromissen kunnen niet alleen gezichtsvelden omvatten, maar ook scherptedieptes (wat dikte van het vlak dat geobserveerd wordt betekent) en verlichting van het onderwerp en vergroting, evenals vervormingsproblemen (d.w.z. uitgerekt of gecomprimeerd perspectief), enz.

 

 

Work-around oplossingen voor de beperkingen van endoscopen

 

Dus om een hoge kwaliteit, enkele afbeelding van het hele embryo of foetus weer te geven, moeten grote aantallen smallere, meer gedetailleerde foto’s worden samengevoegd op een manier die lijkt op het proces waarmee puzzelstukken worden samengevoegd om een geheel beeld te vormen.

Deze techniek maakt gebruik van een complex eigen proces dat segmentale scans combineert om een uiteindelijke samengestelde afbeelding te creëren.  Het beeld dat dan ontstaat, wordt digitaal aangepast om de oorspronkelijke kleur, resolutie, contrast, verlichting, enz. van elk segment te behouden. Technici corrigeren ook waar het beeld duidelijk is in het midden maar vervaagt naar de randen (vermindering van de helderheid of verzadiging van een afbeelding naar de periferie toe in vergelijking met het midden van het beeld).

 

 

Magnetic Resonance Imaging en echografie

 

Ons proces lijkt op het beeldverbeteringsproces beschreven in het Britse medische tijdschrift Lancet, dat onlangs een prenatale magnetische resonantie beeldvorming (MRI) studie publiceerde in verband met het maken van 3D-foto’s om aangeboren hartproblemen te diagnosticeren en te behandelen bij foetussen die nog in de baarmoeder aanwezig zijn.

 

De BBC meldt dat “Een reeks 2D-foto’s van het hart wordt genomen vanuit verschillende hoeken met behulp van een MRI-machine” om de foetus in beeld te brengen.

 

In het verhaal legt men uit “Geavanceerde computersoftware voegt de beelden samen, past zich aan waar het hart klopt en bouwt… [een] 3D beeld van het hart.” Een kindercardioloog beschrijft de resulterende 3D-beelden als ‘prachtig’.

 

Dit MRI-onderzoek maakt deel uit van een foetaal diagnostisch project gebruikmakend van scans van “vier echosondes tegelijkertijd – huidige scans gebruiken er een – om een gedetailleerder beeld te krijgen.” Dit proces produceert een meer heel samengesteld beeld (a more wholistic composite image).

 

 

NASA Composite Imagery (“mozaïek” “tegels”)

 

Het proces van beelden vormgeven van CBR is ook qua concept vergelijkbaar met de technologieën die door NASA de National Atmospheric and Space Administration worden gebruikt om groot-oppervlakte satellietbeelden te produceren van het aardoppervlak.

 

Tot de lancering van de Deep Space Climate Observatory Satellite (DSCOVR), die nu een miljoen mijl van het oppervlak cirkelt, had NASA geen camera die vergenoeg van de aarde geplaatst kon worden om de hele wereld in één foto vast te leggen.

 

Zoals eerder opgemerkt, moet de objectieve lens van een endoscoop ook te dicht bij een embryo of foetus werken om de hele anatomie in één frame in beeld te kunnen brengen. Dit is dezelfde beperking die het vastleggen van satellietbeelden bemoeilijkt. Eerdere foto’s van de aarde konden daarom alleen worden gemaakt met behulp van digitale stiktechnologie om één groot samengesteld beeld te maken van smallere segmenten.  Wetenschappers beschrijven dit uiteindelijke beeld (of “dataset”) soms als een “mozaïek”, bestaande uit veel individuele “tegels”.

 

 

Hybride beelden (multimedia)

 

Een satellietfoto kan ook worden aangevuld met luchtfotografie (camera’s op vliegtuigplatforms) om de beeldresolutie te verbeteren. Hybride beelden van deze soort kunnen worden gemaakt door zwart-witbeelden (voor een nog hogere resolutie) over kleurenfoto’s van hetzelfde gebied te leggen (superimpose), om chromische (kleur)getrouwheid te optimaliseren.

 

De wetenschappelijke pers meldt bijvoorbeeld dat het Landsat Image Mosaic of Antarctica (LIMA) “meer dan duizend nauwkeurige, gekalibreerde satellietbeelden combineerde met andere gegevens van het oppervlak van het continent om een enkel beeld van het hele continent te creëren.” De hoge vergrotingsfactor (denk aan foto telelenzen die segmenten vergroten) van elk van deze puzzelstukken leverde een samengesteld (composite) beeld op dat meer details weergeeft dan één foto die met een groothoeklens zichtbaar zou zijn geworden.

 

 

Toepassingen voor  “Mozaïek vorming”

 

NASA gebruikt dit mozaïekproces om allerlei hemellichamen in beeld te brengen. Het Juno ruimtevaartuig maakte samengestelde beelden van Jupiter; InSight deed dat van Mars; Cassini van Saturnus; en Hubble van de Sombrero Melkweg.

Een voortreffelijke weergave van een uitdagend onderwerp, of het nu buitengewoon klein of groot is, dichtbij of ver weg, kan dus meer complexiteit met zich meebrengen dan de toevallige waarnemer ziet.

 

 

 

 

 

Authenticiteit van foto’s

 

 

Center for Bio-Ethical Reform CBR is waar wij mee gelieerd zijn, maar geheel zelfstandig opereren. Cbrinfo.org

 

De geschiedenis van sociale hervormingen leert ons de kracht van beelden: door  bewustwording van een kwestie te vergroten, de publieke opinie te veranderen en sociale hervormingen tot stand te brengen.

 

https://www.abortionno.org/international-resources/

https://www.abortionno.org/prenatal/

https://www.abortionno.org/abortion-photos/

https://www.abortionno.org/lawsuits/verifying-photograph-authenticity/

 

Afbeeldingen door Center for Bio-Ethical Reform van geaborteerde baby’s met erkenning / authenticatie door een aborteur, patholoog, gecertificeerd door notarieel en afgestempeld en in bijzijn van ooggetuigen.

 

CBR bereidt zich voor om juridische stappen te ondernemen tegen voorstanders van abortus die CBR ten onrechte beschuldigen van het frauduleus wijzigen van foto’s van geaborteerde embryo’s en foetussen. We zullen beëdigde verklaringen van onze fotografen en certificeringen van authenticiteit presenteren van technische experts die onze originele negatieven, transparanten en videobeelden hebben onderzocht. We zullen ook rekenen op de deskundige getuigenis van artsen die voorheen abortussen hebben uitgevoerd.

 

Een voorbeeld van dit soort authenticatie is staat in een brief die we onlangs ontvingen van Anthony P. Levatino, M.D., J.D. Dr. Levatino is zowel arts als advocaat en hij zegt het volgende:

I, the undersigned, having performed induced abortions earlier in my career, have examined the photos depicting the aborted human embryos and fetuses used by The Center For Bio-Ethical Reform in their public education projects (http://www.abortionNO.org). It is my professional opinion that the photos depict aborted human embryos and fetuses and that the depicted aborted human embryos and fetuses are accurately captioned as to age, in weeks since fertilization.

Anthony P. Levatino, M.D., J.D.

 

“Ondergetekende, die eerder in mijn carrière geïnduceerde abortussen heeft uitgevoerd, heb de foto’s onderzocht waarop de geaborteerde menselijke embryo’s en foetussen worden afgebeeld die door The Center For Bio-Ethical Reform worden gebruikt in hun openbare onderwijsprojecten (http://www.abortionNO.org). Het is mijn professionele mening dat de foto’s geaborteerde menselijke embryo’s en foetussen weergeven en dat de afgebeelde geaborteerde menselijke embryo’s en foetussen nauwkeurig zijn ondertiteld met betrekking tot leeftijd, in weken sinds de bevruchting.”

 

Compare our size references to the textbooks’ prenatal development scales. We encourage anyone who wishes to verify the truth to examine the embryology photos in the following academic texts, used in medical schools the world over:

The first source is the authoritative, William’s Obstetrics, 20th Edition, Gary Cunningham, MD, Paul C. MacDonald, MD, Norman F. Gant, MD, Kenneth J. Leveno, MD, Larry C. Gilstrap III, MD, Gary D. V. Hankins, MD & Steven L. Clark, MD (Copyright 1997 by Appleton and Lange, A Simon & Schuster Company) beginning at page1026, Table 44-4, “Predicted Menstrual Age (MA) in Weeks From Crown-Rump Length (CRL) Measurements (in Centimeters)”

 

CBR’s physicians also rely on a highly regarded book called The Color Atlas of Clinical Embryology, 2nd Edition, Keith L. Moore, T.V.N. Persaud & Kohei Shiota (Copyright 2000 by W. B. Saunders Company) at page 49, Table 2–1, “Criteria for Estimating Developmental Stages in Human Embryos.” This reference contains age to crown/rump length relationships, etc. from 19-21 days post-conception through 56 days (the end of the embryonic period). At page 52, Table 3-1, you will find criteria for establishing age through the fetal period, including age-crown/rump length relationships from 9 weeks through 38.

Dr. Moore has also published a popular text entitled The Developing Human, Clinically Oriented Embryology, Keith L. Moore & T.V.N. Perasud, 6th Edition, (Copyright 1998 by W.B. Saunders) which can be used for aging unborn babies by turning to page 91 (see also, tables on pages 4 through 7).

We don’t ask anyone to take our word for anything. Doubters can go to our Website and hold these textbook illustrations next to the corresponding photos on our signs. When measuring our images, bear in mind that many of the first trimester aborted babies we show have been torn apart by the termination procedure. The shredded pieces of their bodies have only been loosely reassembled for photographic purposes. Abortion stretches, tears and otherwise distorts the soft tissue of these very small unborn babies.

 

Of course, no amount of evidence will satisfy dogmatic pro-aborts. They wouldn’t acknowledge the legitimacy of any abortion photos, even if they took the pictures themselves — of abortions performed in their very presence. But for sincere questioners, those who inquire in good faith, the foregoing sources will quiet every reasonable concern.

 

We are sometimes asked how and from what sources we have compiled our huge library (perhaps the largest in the world) of aborted baby photos and video. Understandably, the terms of our acquisition agreements prohibit the disclosure of that information. If we must divulge this information pursuant to the lawsuits we are preparing, we will do so “in camera,” which means in a judge’s chambers, off the record, so the information will be sealed and never made public. It doesn’t take much analytical ability to guess why. We are prepared, however, to say that we reject civil disobedience on tactical grounds (and violence on moral grounds) so we use only lawful means to acquire imagery.

 

 

 

 

 

Copyright anderen

 

 

Besides being the Dutch affiliate of CBR Center for Bio-Ethical Reform (cbrinfo.org), which includes being allowed to use their material with our own name on them, we have also been granted permission to use images from other sources.

For example: L.Caustic.

He wrote us in 2019 reaffirming the earlier permission he had given us to be allowed to use his photo’s.

He is the owner of images of miscarried or ectopic pregnancy. These images – although the child has sadly died naturally – give impressions of how babies develop in the womb.

He writes that all of the specimens examined were patients admitted to a USA hospital, and were spontaneous losses (miscarriage) or were ectopic pregnancies. All were examined at the request of the attending physician for Pathological evaluation.

All these images have been posted in an anonymous fashion so that no patient identication is present in the image or as a part of the image name. He may not provide information that breaks HIPAA rules – Health Insurance Portability and Accountability act, USA (i.e. privacy).

 

Furthermore, many images were made by Maria, who further wishes to remain anonymous, and gave us copyright of these photo’s.

Also, many paintings were made especially for us by Irene Langeveld, who gave us copyright of these paintings for our use.

Other people have also painted for us, and given us the rights to use their work under our own name.

Some mothers have given us copyright use of their own photo’s of lost children, either through abortion (their child they saw after they used the abortion pill), miscarriage (so we can see what a baby at a certain age looks like), or their ultrasound image, while others gave us permission to use their photo’s of their born children, after changing their mind due to information/interaction with us, and/or the development of the their children in the womb whilst growing.

We are very grateful for all those who have shared and given us permission to share these amazing images with the world, to educate on the beautiful humanity of children growing in the womb.

 

AbortusInformatie.nl is gelieerd aan CBR Center for Bio-Ethical Reform

 

Leeftijd meestal na conceptie, niet amenorroe. Als je amenorroe wilt, voeg dan 2 weken toe.

 

 

Fotocredit

 

Center for Bio-Ethical Reform CBR

Ehd.org

Eigen werk AbortusInformatie.nl

https://www.facebook.com/ScienceNaturePage/videos/995057113959880/ Hashem Ghali

en.wikipedia.org/wiki/File: Early_human_embryos.png ekem

Education Resource Fund

Prof. Andrzej Skawina Ph. D., M. D.

Abortion Pill Reversal.com

E. Euthman

Eke

Priests for Life

Mindy Danison Liveaction.org Anabelle

Live action news

Suparna Sinha

L. Caustic