Demografische & economische gevolgen van abortus

Hieronder treft u wat informatie over de demografische en economische gevolgen van abortus.

 

 

Anticonceptie pil werd in 1962 beschikbaar gesteld.

Erna deden de pil, sterilisatie en abortus hun intrede.

 

Volgens IndexMundi:

 

Vruchtbaarheidscijfer 1961: 3.22

Vruchtbaarheidscijfer 1983: 1.47

Vruchtbaarheidscijfer 2018: 1,66

 

Vereiste vruchtbaarheid voor vervanging op zelfde niveau: 2.1 kinderen per vrouw, gemiddeld.

Na 4 generaties dan 10% of 120% van aanvangsaantal, bij respecitievelijk gemiddeld 1.2 kinderen per vrouw, of 2.1 kinderen per vrouw.

(Als men uitgaat van het feit dat wanneer een vrouw 20 jaar oud is, ze een nakomeling op de wereld kan zetten, zou 4 generaties 80 jaar beslaan)

 

Klik hier voor onze PDF omtrent Demografische en economische gevolgen van abortus

English: Demographic and economic effect of abortion 

In de PDF wordt het een en ander verder uitgewerkt.

 

Hieronder enkele beelden uit die PDF:

 

 

 

Vruchtbaarheidscijfer
aantal kinderen per vrouw gemiddeld

 

Vruchtbaarheid rond Middelandse Zee is bijzonder laag. Dit waren de landen die Europa moest ‘redden’ financieel.

Ontbrekende GDP / BNI in Nederlad door kindertjes die zijn omgekomen door abortus x GDP van dat jaar, cumulatief, en nageslacht die ook niet is geboren omdat abortus alle toekomstige generaties doet verdwijnen, die anders zouden hebben bijgedragen aan GDP/ inkomsten schatkist misgelopen.

2021 BBP

 

Voorbeeld: 

In 2021 pleegden 28.089 vrouwen abortus.

Dus we missen 28.089 kindjes.

 

Volgens CBS.nl bedroeg het BBP bruto binnenlands product per inwoner van Nederland ruim Euro 49.000.

 

Rekensom: 

28.089 kindjes x Euro 49.000 = ruim Euro 1.3 miljoen BBP dat we ieder jaar in onze economie zullen missen omdat deze kindjes niet meedraaien in onze maatschappij.

Hun inbreng zal ieder jaar ontbreken in de schatkist.

 

 

Overbevolkt?

 

Is de wereld overbevolkt? 

Mijn rijtjeshuis opgemeten met kleine voor en achtertuin x het aantal bewoners van de wereld – neemt alleen de ruimte van Frankrijk en Duitsland in beslag. De rest van de wereld is dan beschikbaar voor vee, gewassen, natuur, infrastructuur etc.

Overbevolkt?

 

 

 

 

De hele wereld past in Frankrijk en Duitsland. Hiermee blijft 99% van het totale aardoppervlak beschikbaar (minus zee) voor infrastructuur, veeteelt, natuur, landbouwgrond enz.

Steden zijn soms druk bevolkt, maar de ruimten erbuiten niet.


Als iedereen een huis met een tuin heeft, 21×6 m = 126 m2 bijv.,
126 m2 x 7 miljard (7.000.000.000) = 882.000.000.000 m2 = 882.000 km2.
Frankrijk 545.630 km2 + Duitsland 349.520 km2 = 895.150 km2.


Hieruit blijkt dat de gehele wereld in Frankrijk en Duitsland samen past. Met andere woorden, het gaat niet om teveel mensen maar om andere kwesties.

 

 

 

 

 

 

Zou u willen overwegen om ons financieel te steunen?

Elke bijdrage is welkom!