Islam en abortus

 

Hieronder treft u informatie over geloof en abortus, in dit geval Islam.

 

 

Wat zegt Wikipedia? https://nl.wikipedia.org/wiki/Abortus 

 

punt 7.4

Islam en abortus

 

De vier grote rechtsscholen (Madhhab) van de soennitische islam, gaan er alle van uit dat de ziel zich rond de 120e dag met het wordende leven verenigt. Daarna is abortus absoluut verboden. Voor de hanafieten betekent dit dat abortus afkeurenswaardig blijft, maar met het oog op bijvoorbeeld de gezondheid van de vrouw tot die tijd is toegestaan, terwijl de malikieten ook voor dat moment abortus volledig verbieden. De sjafi’ieten beperken de abortusvrije periode tot ca. 40 of 50 dagen. Om die reden slaagden het Vaticaan en de islamitische landen er niet in om tot een gezamenlijk standpunt inzake abortus te komen tijdens de Bevolkingsconferentie in Caïro in 1994. Hoewel het hanbalisme de meest strikt traditionalistische rechtsschool is binnen de Islam, is de sharia-wetgeving in Saoedi-Arabië soepeler dan de abortuswetgeving van sommige Amerikaanse staten.[34] Zo is abortus toegestaan tot de vierde maand[35] van de zwangerschap om de lichamelijke of geestelijke gezondheid te beschermen.[36] De vrouw die een abortus wil kan dit echter niet zelf aanvragen en heeft toestemming nodig van haar man of vader.[37]

Retrieved 31.10.2022

[34] (en) Alabama, Iran, or Saudi Arabia? Where abortion laws are better for women. Haaretz.com. Gearchiveerd op 9 augustus 2021. Geraadpleegd op 9 augustus 2021.

[35] https://abortion-policies.srhr.org/generate-pdf?country_id=89. Gearchiveerd op 13 november 2020.

[36] https://assets.prb.org/pdf08/MENAabortion.pdf. Gearchiveerd op 1 september 2021.

[37] (en) Saudi Arabia. GAPD – The Global Abortion Policies Database. Gearchiveerd op 17 september 2021. Geraadpleegd op 9 augustus 2021.

 

Islamic law

 

https://sdbindex.com/documents/00000160/00000-82549.pdf

https://www.abacademies.org/articles/The-crime-of-human-lifes-termination-in-the-womb-1544-0044-22-6-445.pdf

 

The researcher has a final view which states:

 

“Abortus provocatus criminalis or the act of intentional abortion without any medical mediation is a crime act and could be categorized as a felony towards the human life.

 

The perspective of Islamic Law regarding to the stages of mankind creation has lead us to an insight of 102 days old fetus inside the womb has a life. Should an abortion be executed since, then the perpetrator has performed a homicide.”

 

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 22, Issue 6, 2019

1544-0044-22-6-445

 
 

 

 

 

Zou u willen overwegen om ons financieel te steunen?

Elke bijdrage is welkom!