Informatie en statistieken

 

 

Wereldwijd

 

1 op 4 zwangerschappen eindigt met abortus – wereldwijd vinden er jaarlijks 56 miljoen abortussen plaats, blijkt uit een studie van het Amerikaanse Guttmacher Institute en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  Lees verder hier.

 

 

Nederland / Europa

 

 

Velen zeggen: ‘kijk naar Nederland’, wanneer het over abortus gaat. Ik woon momenteel in Nederland.

 

Het legaliseren van abortus heeft in Nederland niet gezorgd voor daling van de abortuscijfers, maar eerder voor een toename met 85% van abortussen tussen 1975 en 2005 (WAZ rapport 2012, blz. 37 bijlage 2).

 

Op blz. 29 van het WAZ overheidsrapport 2017 is te zien dat abortus bij Nederlandse vrouwen tussen 1990 en 2017 met 47% is toegenomen, terwijl de ratio (verhouding) tussen abortussen en levendgeborenen per jaar toenam van 93 naar 159.

 

 

HIeronder volgen wat cijfers:

 

– Nederland

– Kort en bondig

– Europa

 

 

©AbortusInformatie.nl

1 dag in Nederland

©AbortusInformatie.nl

30.000 zielen – 1 jaar in Nederland

©AbortusInformatie.nl

1 wk in Nederland

 

 

 

 

 

Nederland

 

Overheidsgegevens van abortussen in Nederland in 2018 uit hun WAZ rapport van 2018 geanalyseerd door AbortusInformatie.nl

©L.Caustic with permission AbortusInformatie.nl
©L.Caustic with permission AbortusInformatie.nl

 

WAZ jaarrapportage 2018 abortuscijfers:

31.002 baby’s dood,

705 behandelingen met complicaties (1),

5.439 baby’s waren in hun 2e trimester na 12 wk +6 dagen (2),

7536 in klinieken waren OTB over tijd behandelingen – voor 44 dagen LMP

= 1.5 maand na de eerste dag van de laatste menstruatie – zie afbeelding 4 wk (3),

waarvan 33.9% zonder beraadtermijn waren – 0 dagen – oftwel horen en gelijk de ingreep doen, zonder tijd te nemen erover na te denken (4).

 

Cijfers 78% hoger dan die van 1975 = 15.500 abortussen bij NL vrouwen, 2018 = 27.620 = ca. 78% hoger. Zie ‘opmerking’.

Het abortuscijfer steeg ongeveer 50% tussen 1990 en 2018 (5), de abortusratio steeg ongeveer 76% tussen 1990 en 2018 (6).

Het hoogste ‘abortuscijfer’ per provincie* was in de provincie Flevoland 12,2 (7). (Women on Waves arts Gunilla Kleiverda is o.a. verbonden aan het Flevoziekenhuis, volgens haar Linkedin pagina, en betrokken bij de opzet van diverse poli’s en projecten, zoals de abortuspoli bij de GG&GD in samenwerking met SENSE, Extra Zorg Poli voor probleem zwangeren en POP-poli voor zwangeren met psychiatrische problematiek.)

8wk ©AbortusInformatie.nl
8wk ©AbortusInformatie.nl

 

Noord Holland heeft 3 abortusklinieken waaronder één kliniek met twee op één locatie, daarnaast heeft Women on Waves (postadres Amsterdam) een vergunning (8).

Alle ziekenhuizen met een afdeling gynaecologie hebben een vergunning in het kader van de Wafz.

10 ziekenhuizen meldden geen enkele zwangerschapsafbreking.

8 ziekenhuizen verrichtten meer dan 100 zwangerschapsafbrekingen. De overige ziekenhuizen deden gemiddeld 42 afbrekingen (9).

 

Abortussen na 24 weken zijn hier niet in verwerkt.

Ook ontbreken cijfers morning-after pil. Elke week gaan er maar liefst 6000 morning-afterpillen over de toonbank. Jaarlijks worden er bij drogist en apotheek meer dan 300.000 morning-afterpillen verkocht (bron: https://morningafterpiladvies.nl/wat-is-de-morning-after-pil retrieved 8.9.2019).

 

En natuurlijk valt hier alles van de eerste week buiten, (zgn anticonceptie) omdat de wet heeft aangegeven dat die er buiten valt: “In de Wet afbreking zwangerschap wordt geen definitie gegeven van een zwangerschap. In artikel 1 van de Waz wordt alleen bepaald wat voor de toepassing van deze wet niet onder een afbreking van een zwangerschap wordt verstaan, namelijk het toepassen van een middel ter voorkoming van de innesteling van een bevruchte eicel in de baarmoeder.”

(Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2008-2009, aanhangsel,  7513-7514, KVR37294  2009Z12364 ISSN 0921-7398, Sdu Uitgevers ‘s-Gravenhage 2009).

 

Volgens mij was mijn leven al begonnen in die eerste week. Ook die van u. Anders was ik hier niet. Je kan niet een week in je ontwikkeling overslaan, en beginnen bij 200 cellen op dag 6. Er waren eerst cellen 1 t/m 199.

©AbortusInformatie.nl
©AbortusInformatie.nl

 

 

* het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 vrouwen van 15 tot en met 44 jaar

woonachtig in de betreffende provincie

(1) tabel S pagina 42

(2) tabel M pagina 37, 5.3 pagina 19

(3) tabel M pagina 37 en tabel Q

(4) tabel P pagina 39

(5) 1990 – 18384, 2018 – 27620 tabel C, pagina 31

(6) 1990 – 93, 2018 – 164 tabel D, pagina 31

(7) pagina 17

(8) tabel K pagina 36

(9) pagina 18

 

Opmerking:

In deze WAZ rapportage van 2018 wordt 1975 niet meer vermeld met 15.500 abortussen NL vrouwen. In 2018 27.620 NL vrouwen = ca. 78% hoger.

 

Analyse van 2018 WAZ rapportage door AbortusInformatie.nl

 

 

 

 

Kort en bondig:

 

Abortussen 1975 Nederlandse vrouwen: 15.500    }

Abortussen 2005 Nederlandse vrouwen: 28.738    }     toename van 85% tussen 1975 en 2005

Abortussen 2017 Nederlandse vrouwen: 27.028

Jaarlijkse verkoop morning after pil: 300.000 in Nederland – 6.000 per week*

Bevolking: 17 miljoen 

Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking: US$ 55.041

Anticonceptie pil werd in 1962 beschikbaar gesteld

Vruchtbaarheidscijfer 1961: 3.22

Vruchtbaarheidscijfer 1983: 1.47

Vruchtbaarheidscijfer 2018: 1,66

Vereiste vruchtbaarheid voor vervanging op zelfde niveau: 2.1

 

(*Bron: https://morningafterpiladvies.nl/wat-is-de-morning-after-pil retrieved 8.9.2019)

 

 

Europa

 

 

Informatie van het Instituut voor Gezinsbeleid, Verslag over de Evolutie van het Gezin in Europa, 2018 (the Institute of Family Policies, Report on the Evolution of the Family in Europe 2018):

 

In Europa vindt elke 30 seconden een abortus plaats.

 

Elke dag bijna 2800 abortussen

 

116 abortussen per uur.

 

Meer dan 1 miljoen abortussen per jaar.

 

In 2015 waren er 1.021.044 abortussen en dat betekent dat er elke dag in Europa 2.797 kinderen minder worden geboren (EU28) als gevolg van abortus.

 

Dat is 116 abortussen per uur.

 

 

Sinds 1980 zijn er 52 miljoen abortussen verricht.

Abortus is een van de belangrijkste oorzaken van sterfte geworden.

 

Het is het equivalent van het verlies van de gezamenlijke bevolking van: 

– Austria

– Bulgaria

– Denmark

– Finland

– Germany

– Ireland

– Italy

– Lithouania

– Slovenia

– Latvia

– Estonia

– Cyprus

– Luxembourg

– Malta

Deze kinderen en hun toekomstige generaties zijn voor altijd uitgewist. Door ons.

 

70% van Europese huishoudens (meer dan 154 miljoen huishoudens) heeft helemaal geen kinderen en slechts 30% van de huishoudens heeft wel kinderen.

 

De helft van de huishoudens met kinderen heeft slechts 1 kind.

 

Van de 65 miljoen huishoudens met kinderen heeft 47% slechts 1 kind.

 

Immigratie is de belangrijkste oorzaak van groei van de Europese bevolking.

 

 

 

 

Hieronder treft u informatie over allerlei verschillende onderwerpen.

Dit zal later worden aangevuld.

 

– info en statistieken

  extra onderwerpen

 

 

o.a.

– seks en voorbehoedsmiddelen, condoom, pil, falen van voorbehoedsmiddelen

– gedwongen en onvrijwillige abortus

– mannen en abortus

– geschiedenis van abortus

– mensenrechten en wetten

– informatie over inentingen / vaccinatie

– experimenten met weefsel van geaborteerde baby’tjes

– copyright, disclaimer, foto bronnen

– cookie en privacy statement