Statistieken

 

 

Wereldwijd

 

1 op 4 zwangerschappen eindigt met abortus – wereldwijd vinden er jaarlijks 56 miljoen abortussen plaats, blijkt uit een studie van het Amerikaanse Guttmacher Institute en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  Lees verder hier.

 

 

Nederland / Europa

 

 

Velen zeggen: ‘kijk naar Nederland’, wanneer het over abortus gaat. Ik woon momenteel in Nederland.

 

Het legaliseren van abortus heeft in Nederland niet gezorgd voor daling van de abortuscijfers, maar eerder voor een toename met 85% van abortussen tussen 1975 en 2005 (WAZ rapport 2012, blz. 37 bijlage 2).

 

Op blz. 29 van het WAZ overheidsrapport 2017 is te zien dat abortus bij Nederlandse vrouwen tussen 1990 en 2017 met 47% is toegenomen, terwijl de ratio (verhouding) tussen abortussen en levendgeborenen per jaar toenam van 93 naar 159.

 

 

HIeronder volgen wat cijfers:

 

(a) Nederland

(b) Kort en bondig

(c) Europa

 

 

©AbortusInformatie.nl

1 wk in Nederland

©AbortusInformatie.nl

30.000 zielen – 1 jaar in Nederland

©AbortusInformatie.nl

1 dag in Nederland

 

 

 

 

(a) Nederland

 

 

 

 

Zou u willen overwegen om ons financieel te steunen?

Elke bijdrage is welkom!

 

©L.Caustic with permission AbortusInformatie.nl
©L.Caustic with permission AbortusInformatie.nl
8wk ©AbortusInformatie.nl
8wk ©AbortusInformatie.nl
©AbortusInformatie.nl
©AbortusInformatie.nl

 

Overheidsgegevens van abortussen in Nederland staan in hun WAZ rapportages.  Wet Afbreking Zwangerschap

 

Zie tabellen hierboven voor 2021.

 

Cijfers 78% hoger dan die van 1975 = 15.500 abortussen bij NL vrouwen (laten ze tegenwoordig achterwege, terwijl 1e abortuskliniek in 1971 opende in Arnhem, kort daarna Bloemenhove etc.)

2018 = 27.620 = ca. 78% hoger. 

Het abortuscijfer steeg ongeveer 50% tussen 1990 en 2018, de abortusratio steeg ongeveer 76% tussen 1990 en 2018.

Het legaliseren van abortus heeft dus niet het aantal abortussen naar beneden doen dalen.

 

Het hoogste ‘abortuscijfer’ per provincie* in 2018 was in de provincie Flevoland 12,2 (7). (Women on Waves arts Gunilla Kleiverda is o.a. verbonden aan het Flevoziekenhuis, volgens haar Linkedin pagina, en betrokken bij de opzet van diverse poli’s en projecten, zoals de abortuspoli bij de GG&GD in samenwerking met SENSE, Extra Zorg Poli voor probleem zwangeren en POP-poli voor zwangeren met psychiatrische problematiek.)

 

Noord Holland heeft 3 abortusklinieken waaronder één kliniek met twee op één locatie, daarnaast heeft Women on Waves (postadres Amsterdam) een vergunning (WAZ 2018)

Alle ziekenhuizen met een afdeling gynaecologie hebben een vergunning in het kader van de Wafz.

10 ziekenhuizen meldden geen enkele zwangerschapsafbreking.

8 ziekenhuizen verrichtten meer dan 100 zwangerschapsafbrekingen. De overige ziekenhuizen deden gemiddeld 42 afbrekingen (9).

 

Abortussen na 24 weken zijn hier niet in verwerkt.

Ook ontbreken cijfers morning-after pil. Elke week gaan er maar liefst 6000 morning-afterpillen over de toonbank. Jaarlijks worden er bij drogist en apotheek meer dan 300.000 morning-afterpillen verkocht (bron: https://morningafterpiladvies.nl/wat-is-de-morning-after-pil retrieved 8.9.2019).

 

En natuurlijk valt hier alles van de eerste week buiten, (zgn anticonceptie) omdat de wet heeft aangegeven dat die er buiten valt: “In de Wet afbreking zwangerschap wordt geen definitie gegeven van een zwangerschap. In artikel 1 van de Waz wordt alleen bepaald wat voor de toepassing van deze wet niet onder een afbreking van een zwangerschap wordt verstaan, namelijk het toepassen van een middel ter voorkoming van de innesteling van een bevruchte eicel in de baarmoeder.”

(Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2008-2009, aanhangsel,  7513-7514, KVR37294  2009Z12364 ISSN 0921-7398, Sdu Uitgevers ‘s-Gravenhage 2009).

Alsof je de eerste week niet bestaat.

Volgens mij was mijn leven al begonnen in die eerste week. Ook die van u. Anders was ik hier niet.

 

Je kan niet een week in je ontwikkeling overslaan, en beginnen bij 200 cellen op dag 6. Er waren eerst cellen 1 t/m 199.

 

 

 

 

(b) Kort en bondig:

 

Eerste abortuskliniek opende in Arnhem 1971 27 februari.

Abortussen 1975 Nederlandse vrouwen: 15.500    }

Abortussen 2005 Nederlandse vrouwen: 28.738    }     toename van 85% tussen 1975 en 2005

Abortussen 2017 Nederlandse vrouwen: 27.028

 

Jaarlijkse verkoop morning after pil: 300.000 in Nederland – 6.000 per week*

Bevolking: 17 miljoen 

Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking: US$ 55.041

Anticonceptie pil werd in 1962 beschikbaar gesteld

Vruchtbaarheidscijfer 1961: 3.22

Vruchtbaarheidscijfer 1983: 1.47

Vruchtbaarheidscijfer 2018: 1,66

Vereiste vruchtbaarheid voor vervanging op zelfde niveau: 2.1 kinderen per vrouw, gemiddeld.

 

(*Bron: https://morningafterpiladvies.nl/wat-is-de-morning-after-pil retrieved 8.9.2019)

 

 

(c) Europa

 

1. Guttmacher heeft de volgende informatie over abortussen in Europa:

Unintended Pregnancy and Abortion in Europe | Guttmacher Institute

unintended-pregnancy-and-abortion-europe.pdf (guttmacher.org)

retrieved 29.7.2022

www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/unintended-pregnancy-and-abortion-europe.pdf

www.guttmacher.org/fact-sheet/unintended-pregnancy-and-abortion-europe#

 

According to Guttmacher, 3.31 million babies are aborted annually in Europe (3.310.000)

divided by 52 weeks = around 60.000 babies lives are lost every week in Europe, according to Guttmacher.

 

(This is around 3 times as much as the data provided by ipfe.org here below.)

 

 

Southern Europe: 

“In 2015–2019, there were a total of 2,060,000 pregnancies annually.

Of these, 843,000 pregnancies were unintended and 464,000 ended in abortion.”

 

Eastern Europe:

“In 2015–2019, there were a total of 6,370,000 pregnancies annually.

Of these, 3,290,000 pregnancies were unintended and 2,170,000 ended in abortion.”

 

Western Europe

“In 2015–2019, there were a total of 2,770,000 pregnancies annually.

Of these, 990,000 pregnancies were unintended and 377,000 ended in abortion.”

 

Northern Europe

“In 2015–2019, there were a total of 1,770,000 pregnancies annually.

Of these, 824,000 pregnancies were unintended and 299,000 ended in abortion.”

 

 

 

 

2. IPFE.org

 

Informatie van het Instituut voor Gezinsbeleid, Verslag over de Evolutie van het Gezin in Europa, 2018 (the Institute of Family Policies, Report on the Evolution of the Family in Europe 2018): ipfe.org

 

In 2015 waren er 1.021.044 abortussen en dat betekent dat er elke dag in Europa 2.797 kinderen minder worden geboren (EU28) als gevolg van abortus.

 

Dat zijn 116 abortussen per uur.

 

In Europa vindt elke 30 seconden een abortus plaats.

 

Sinds 1980 zijn er 52 miljoen abortussen verricht.

Abortus is een van de belangrijkste oorzaken van sterfte geworden.

 

Het is het equivalent van het verlies van de gezamenlijke bevolking van: 

– Austria

– Bulgaria

– Denmark

– Finland

– Germany

– Ireland

– Italy

– Lithouania

– Slovenia

– Latvia

– Estonia

– Cyprus

– Luxembourg

– Malta

Deze kinderen en hun toekomstige generaties zijn voor altijd uitgewist. Door ons.

 

70% van Europese huishoudens (meer dan 154 miljoen huishoudens) heeft helemaal geen kinderen en slechts 30% van de huishoudens heeft wel kinderen.

 

De helft van de huishoudens met kinderen heeft slechts 1 kind.

 

Van de 65 miljoen huishoudens met kinderen heeft 47% slechts 1 kind.

 

Immigratie is de belangrijkste oorzaak van groei van de Europese bevolking.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zou u ons willen steunen?

Ieder bedrag is welkom